UNIMONT-CZ

Založení společnosti UNIMONT-CZ, s.r.o. se datuje na prosinec roku 2003. Společnost byla zapsána u rejstříkového soudu v Ostravě a od té doby nabízí své služby v oblasti montáží a rekonstrukcí dobývací techniky.

V počátcích běh společnosti zajišťovali 3 lidé s jedním terénním automobilem Opel Campo. Postupem času se firma rozvíjela jak po personální, tak po technické stránce, a k dnešnímu datu má až 35 zaměstnanců a spolupracovníků a řadu kvalitní techniky.

Od počátku se společnost soustředí v oblasti severočeských dolů, kde uplatňuje svou velmi specifickou odbornost.